İçeriğe geç

Denenmiş Rızık ve Bereket Duası

Aynı gelire sahip iki ailenin bile paralarının bittiği vakit bir değildir. Bunun nedenini hiç merak ettiniz mi? Bu mucizevi şeyin adına bereket diyoruz. Bir şeyin olağandan, alışılmışından çok olması durumudur. Örneğin bir kişiye yetebilecek bir yemeğin, üç kişiyi birden doyurması durumudur; Bolluktur, gürlüktür, verimdir. Bu nedenle bereket çok önemlidir. Eğer kazancınızın bereketi olursa, o para ile aldığınız her şey olduğundan çok daha fazla yetecektir. Dolayısıyla bu paradan arttırmak ve para biriktirmek kolay olacaktır.

Paranızın bereketini arttırmak için davranış ve hayat tarzınız kadar, ağzınızın dualı olması da önemlidir. Bereketi sağlayan dualar vardır ve sıklıkla kullanılmaktadır. Örneğin Karınca Duası bunlardan biridir. Neredeyse her evin mutfağında asılı olan bu dua, bereketi arttırmak amacı ile kullanılan ve en bilinen duadır. Ya da Cüzdan Duası adını verdiğimiz, cüzdan içerisinde taşınan dua da buna bir örnektir.

Karınca Duası

Karınca Duası, karıncanın yağmur yağması dilediği ile ettiği duayı temsil ettiği için ismi Karınca Duasıdır. Bilindiği üzere halk arasında yağmur, bereket kelimesi ile ifade edilir. Bunun nedeni yağmurun yağdığı ekinler çok daha gür ve çok daha çabuk çıkar. Yani bereketli olur. Bu nedenle insanlar yağmur yağarken “Bereket yağıyor.” Derler.

Karınca duasının okunuşu şu şekildedir:

“Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.“

Anlamı: Ey Cebrail’in ve Mikail’in, İsrafil’in ve Azrail’in, İbrahim’in ve İsmail’in, İshak’ın ve Yakub’un Rabbi, Ey bereketleri veren, Tevrat’ı, Zebur’u, İncil’i ve Kuran-ı Kerim’i indiren Allah’ım. Kudret ve güç sadece yüce ve büyük olan sana aittir. Açıkça ortadadır ki Hak ve tek Melik olan senden başka ilah yoktur. Sadık ve emin olan Hz. Muhammed senin elçindir. Ey Allah’ım, Ey Allah’ım, Ey kaim ve diri olan, Ey ikram ve celal sahibi, Ey azim olan arşın sahibi, senden beni hoş ve helal bir rızık ile rızIklandırmanı diliyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi rabbim senin rahmetinle (Ashabı Kehfin isimleri) Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.

Gelenekselleşmiş bir şekilde bereketin artmasını istediğiniz yerlere bu duayı asabilirsiniz. Mutfağınız buna örnektir. Aynı şekilde günlük olarak bu duayı okuyarak, Rabbimizden bereket dileyebilirsiniz.

Cüzdan Duası

Cüzdan Duası, yazılarak 1 yıl boyunca cüzdanda taşınan bir duadır. Yazılan bir dua olduğu için, işin ehli bir kimsenin yazması gerekmektedir. Zira Arapça harfler olduğu için yanlışlık yapılabilir. Duanın kim tarafından yazıldığının bir önemi yoktur. Bu nedenle bilen birisine yazdırmaktan çekinmeyiniz.

Cüzdan Duası, alelade bir zamanda yazılmaz. Ramazan ayının son Cuma günü yazılması gerekmektedir. Sizlerin de bildiği gibi 11 ayın sultanı, nefislerin terbiye edildiği bir ay olarak Ramazan, en bereketli aylardan da biridir. Cüzdan Duasının Ramazan ayının son Cuma günü, Cuma selası ile öğle ezanı arasında yazılması gerekmektedir. Arapça ayetler yazılırken genellikle misk ve safran karışımı bir mürekkep kullanılır fakat dilerseniz normal bir kalem ile de bu yazıyı yazabilirsiniz.

Yazdığınız bu duanın bir sonraki sene Ramazan ayına kadar saklanması ve konulan yerden hiç çıkarılmaması gerekmektedir. Genellikle cüzdan içerisinde taşındığı için ismi Cüzdan Duasıdır. Fakat sizler dilerseniz kumbara gibi para atılan herhangi bir yerde de saklayabilirsiniz.

Cüzdan Duasında A’râf Suresinin 10. Ayeti ve Sâd Suresinin 54. Ayeti yazılır.

A’râf Suresi 10. Ayet: “Ve le gad mekkennakum fi’l- ardı ve cealna lekum fiha maayiş’, galilen ma teşkurun.”

Anlamı: Ant olsun ki, sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçim kaynakları halk ettik, yarattık. Ne kadar az şükrediyorsunuz

Sâd Suresi 54. Ayet: “İnne haza le rızkunz mz lehu min nefad.”

Anlamı: “Şüphe yok ki bu, gerçekten bizim tükenmez rızkımızdır.”

Yazılan bu duanın üzerine 100 defa Esma okunması tavsiye edilmektedir. Zorunlu bir uygulama olmamasına karşın, etkisini güçlendirdiği de bilinmektedir. Esma okuyacak kişiler, sabah ezanında daha güneş doğmadan okuyabilirler.

Okunacak Esma: “Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayy ya Kayyum ya Hannan ya Mennan ya Bedi’as-semavati vel ard ya Malikel Mulki Zul Celali vel İkram.”

Bu şekilde hazırlanan Cüzdan Duası katlanır. Fakat ayetlerin yazıldığı kısmın dış tarafta kalmasına dikkat edilmelidir. Bu şekilde katlanan duayı cüzdanınıza koyabilirsiniz. Bir sonraki Ramazan ayının sona Cuma gününde, yazılan dua suya atılır.

Bereket İçin Okunabilecek Diğer Dualar

 • Ve bârik lenallâhümme fî cem’i kesbine. Ve hulle ugûdel usrî biyâyûhin irtehat.

               Anlamı: “Ey Allah’ım. Bütün çalışmalarımızı bize bereketli kıl ve her şeyi kolaylaştıran “Hû” isminle bütün zorluk düğümlerini çöz!”

Allah’tan uğraşların tümünün bereketle gerçekleşmesini dileyen bir duadır. Her gün en az 7 kez okunması gerekmektedir.

 • Şehidallahü ennehu lâ ilâhe illâ hüve vel melâiketü ve ülül ilmi kaimen bil kıst, lâ ilâhe illâ hüvel azizül hakim. İnneddine in”dallahil islam, ve mah”telefellezine utül kitabe illa min ba”di mâ câehümül ilmu bağyen beynehüm, ve men yekfur bi âyatillâhi fe”innallahe seriul hisâb.

              Anlamı: “Allah, melekler ve adaleti yerine getiren ilim sahipleri, O’ndan başka tanrı olmadığına şahitlik etmişlerdir. O’ndan başka tanrı yoktur, O güçlüdür, Hâkim’dir. Allah katında din, şüphesiz İslam’dır. Ancak, Kitap verilenler, kendilerine ilim geldikten sonra, aralarındaki ihtiras yüzünden ayrılığa düştüler. Allah’ın ayetlerini kim inkâr ederse bilsin ki, Allah hesabı çabuk görür.”

 • Bu duanın her gün 15 kez okunması gerekmektedir.

Bu duaları bereket amacı ile okuyabilirsiniz. Bunun yanı sıra Esma-i Şerif okuyabilirsiniz. Esma-i Şerifler her derde deva olan, her sıkıntıya ferahlık veren, her sorunun çözümüne ulaştıran isimlerdir. Her Esmanın kendisine özel bir zikir sayısı vardır. Allah’ın 99 isminin de birbirinden kudretli anlamlarını öğrenip, zikrettiğiniz takdirde dünyevi hiçbir sorununuz kalmayacaktır.

Paranın Bereketi İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler  

Bahsettiğimiz dualar elbette ki çok etkili ve yüzyıllardır denenmiş, sonuç alınmış dualardır. Fakat hayat tarzı ve yaşayış bereketi etkiler. Parası ile kibirlenen, ihtiyaç sahiplerine yardım etmeyen insanların paralarının bereketli olması beklenemez. Adil de olmaz. Bu nedenle davranışlarınız ve yüreğiniz bu yönde temiz olmalıdır. Her ne yapıyorsanız Allah rızası için, Allah kelamı ile yapmalısınız.

Paranızın bereketli olması için şu hususlara dikkat etmeniz gerekmektedir:

 • Sizlere verilen nimetlerin kıymetini bilmelisiniz. Şükretmeyi asla unutmamalısınız. Nimet Allah’tandır. Allah verir ve isterse yine o alır. Bu nedenle etrafınızdaki tüm nimetlerin farkında olmalı ve bu nimetler için Rabbimize şükretmelisiniz.
 • Her işinize başlamadan evvel besmele çekmeli ve etrafınızdaki insanları da buna şevk etmelisiniz.
 • İsraf etmemelisiniz. Dinimizde israfın yeri yoktur. Tutumluluk güzeldir ve bereket getirir. Bu nedenle başka insanların muhtaç olabileceği hiçbir şey israf edilmemelidir. Bir kıyafeti giymiyorsanız, çöpe atmak yerine bir ihtiyaç sahibine hediye edebilirsiniz. Bir yemek fazla geldiyse komşunuza ikram edebilirsiniz. Yeter ki israf etmeyin ve o malzeme her ne ise bir kişinin ihtiyacını görsün.
 • Çocuklarınıza ahlak dersleri verin. Dini kitaplar okuyun, onlara dinimizin güzelliklerinden bahsedin. İman sahibi olmalarını sağlayın. Çocuklarınıza dua öğretin. Çocukların kalpleri temizdir ve onların duaları çok daha güzeldir.
 • Kazancınızın zekâtını muhakkak ki verin. Asla ama asla dinimizce öngörülen miktarın altına düşmeyin. Gücünüz yettiğince fazlasını verin. Zekât malın şükrüdür. Zekât olmadan bereket olmaz.
 • Günlük zikredilmesi gereken esmaları unutmayın. Fırsat buldukça zikredin. Er-Rezzak Esmasının anlamı “Bol rızık ile ömür geçirmektir” Günlük 308 kez bu Esmayı zikretmeyi adet edinin.
 • Namazlarınızı aksatmayın, abdestsiz dolaşmayın.
 • Evinize sık sık misafir davet edin. Misafir paylaşmak demektir. Allah paylaşan kulunu sever, paylaşmak rızkı ve bereketi arttırır.
 • Çok uyku uyumayın, olabildiğince az uyuyun. Uyku hantallık verir. Özellikle sabah vakti muhakkak ki uyanık olun. Sabah vakti uyuyanın rızkı az olur. Sabahın erken saatleri başarı ve bereket saatleridir.

Rızık Duaları

Rızkınızı arttırmak amacıyla okuyacağınız duaları günlük olarak tekrar etmeniz gerekmektedir. Bilindiği gibi insanoğlunun isteyebileceği her şey, Allah’ın adında gizlidir. Yani çeşitli esmalar aslında sizleri dileklerinize de götürmektedir. Bu nedenle esmaları zikrederek de dualarınızı edebilirsiniz.

 • Her gün abdestinizi aldıktan sonra günde kırk defa Estağfirullah El- Azim deyip, arkasından üç tane İhlas ve üç tane Fatiha suresini okumalısınız. Okuduğunuz bu sureleri Peygamber Efendimiz ve ashabına hediye etmeniz gerekir. Bu işlemi tamamladıktan sonra zikir aşamasına gelmiş olursunuz. 1060 kere El- Ganiyy, 1100 kere El- Muğni, 140 kere El- Vehhab ve 114 kere de El- Cami zikri yapmalısınız. Elbette dualarınız bununla bitmemektedir. Zikrinizi tamamladıktan sonra Kur’an-ı Kerim’den “Al-İmran Suresinin 26. Ve 27. Ayetlerini de 40 kere okumalısınız.

Tüm bu duaları tamamladığınızda ömrünüz boyunca kazancınız bereketli olacak, rızkınız eksik olmayacaktır. Elbette bu dualar evde oturarak para kazanmak için değildir. Bu nedenle bu duaları okurken bir yandan da kazancınızı arttırmak için gereken çabayı harcamalı ve helal para kazanmalısınız. Aynı zamanda kazancınızı da tüketmesi helal olan şeylere harcamalısınız. Haram için rızık, haram için bereket istenmez.

 

 • Duanın okunuşu “Allahummeğfirli verhamni vehdini ve ‘âfini verzukni.”

Bu duanın anlamı, Allah’tan bağışlanma dilemek, merhamet istemektir. Allah’ın rızasının olmadığı hiçbir işin içinde bulunmak istememek ve afiyet ve rızık istemektir. Bu duayı okuyan kişi Allah’ın merhameti ile kendisine ve ailesine rızık ve afiyet ister.

 • Allahummagfir lî ve’r hamnî ve âfinî ve’rzuknî

Bu duayı okuyan Rabbimizden günahlarının bağışlanmasını ve rahmetini ister. Aynı zamanda bedeni sağlığını ve helal olanından bol rızık ister. Bu nedenle bu duayı okuyarak Rabbimizin izni ile rızık kapılarınızı açabilirsiniz.

 • Günde 1000 adet salavat çekip, 313 defa da Rabbi yessir velâ tuassir. Rabbi temmim bi’l-hayr” çekin. Aynı zamanda her gün Yasin-i Şerif ve Vakıa surelerini okuyun. Allah’ın izni ile rızık kapılarınız bir anda açılacak ve rızkınız artacaktır. Bu da yine denenmiş ve sonuca ulaşmış dua yöntemlerinden biridir.
 • Aynı zamanda her gün Ya Zettavli, Ya Fettah, Ya Rezzak, Ya Kerim, Ya Vehhab, Ya Kavi, Ya Gani” zikrini de çekerseniz, faydalı olacaktır. Bu duaları bilhassa mübarek günlerde ve gece yarısı veya sabah ezanında okumayı tercih etmelisiniz. Sabırla ve dirayetle her gün bu dualar ile yatıp kalkmalısınız. Göreceksiniz ki rızkınız gittikçe artacak.
Dualara AMİN diyelim ve Paylaşalım
maltepe escort