İçeriğe geç

Müşteri Çoğaltan İş Yeri Bereketini Arttıran Dua

Günümüzde birçok esnafın amacı iş yerine gelen müşterinin rağbetini arttırmaktır. Daha çok satış yapmak, daha çok kazanmak anlamına gelir. Artık prim ile iş yapmakta revaçta olduğu için, çalışanlarda iş yeri kazancını arttırmaya çalışmaktadırlar.

İş yerinin müşterisinin çoğaltılması, kazancının bereketinin arttırılması, dualar ile mümkündür. Rızkı veren Allah’tır ve herkesin belli bir rızkı vardır. Bu nedenle Allah’a dua etmek, rızkını arttırmak için en önemli yollardan biridir. Elbette yalnızca dua etmek ile müşterilerin artmasının ya da kazancın bereketli olmasının beklenmesi de imkânsızdır. Bilinmeli ki, işinde adaletli olan, çalışanlarının hakkını terleri kurumadan veren, paylaşımcı olan ve insanları kandırmadan iş yapan esnaflar, Allah tarafından bereketlendirilirler. Bu nedenle ilk olarak bizler iş yerlerimizde çalışanlar ile bir uyum yakalamalı, kimseyi mağdur etmeden işlerimizi yürütmeyi kendimize hedef edinmeliyiz. Tüm bunları yapıyor ve helal para kazanıyorsak, ancak o zaman bu duaları okuyarak Rabbimizden bol kazanç dileyebiliriz. Unutmayın, hayır duası çok önemlidir. Yanınızda çalışan bir insanın bile sizin için dua etmesi, sizler için mucizelere neden olabilir. Bu nedenle her daim dikkatli ve adil olmalıyız.

Müşteri ve Kazanç Arttırmak İçin Okunacak Dualar

Sabah ezanında uyanık olmak ve sabah namazını kaçırmamak en büyük bereketlerden biridir. Kazanç vakti, sabah saatidir. Bu nedenle bir iş yeri sahibiyseniz, mutlaka sabahları erken kalkmalı ve namazınızı kılmalısınız. Sabah vaktinde Yasin-i Şerif suresini okumak, rızkı arttırıcıdır. Okuyabileceğiniz dualara da şu örnekleri verebiliriz:

“Allahu ekberu kebira velhamdüllillahi kesira ve sübhanallahi bükraten ve esila. Ya rezzakü rizkan kesira”

Bu duayı her gün 3 kez okumalısınız. Ve duayı okurken niyetiniz bol kazanç olmalıdır. Elbette hayırlısı ile.

“Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme Rabbi Cebraile ve İsrafile ve Mikaile ve Azraile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube vet Tevrate vez Zebure vel İncile vel Furkanel Azim. Velahavle ve la kuvvete illa billahil azim. La ilahe illa hüvel melikül haggul Mübin. Ya Allah ya hayyu ya gayyum Muhammedin Resullullah sadikul va’dül emin. İnnallahe hüverrezzakul zül kuvvetil metin. Ya Allah, Yarabbi, Ya hayyu Ya gayyum Ya Zel Celali vel ikram. Esselüke Allahümme Bismikel azimel azam en terzugni rızgen helalen tayyiben bi rahmetike ya Erhamerrahimin.”

Bu dua bir kağıda yazılıp iş yeri duvarına asılabileceği gibi, günlük olarak da okunabilir. Her kim bu duayı sabah vaktinde 7 kez okursa bol kazanç sağlar. Hayırlı ve helal kazanç isteme duasıdır.

“Bismillahirrahmanirrahim ya Allah ya Allah ya Allah huve rabbu muse alimil ğaybi veşşehedeti ve ezine finnesi bil hacci yetuke ricelen ve ala külle damirin yetine min külle feccin amik. Ye huddeme hezel talasim eclibuz zebeen vel menefia vel erzak.
V e eclibuzzubune ve küllel müşteri ile hezel meken, bi hakkil mektubi ala hatemi süleyman ve bi hakki hezel talasimil azim.”

Bu dua en bilindik kazanç arttırma dualarındandır. Dolayısıyla oldukça etkili ve tesiri kısa sürede gelen bir duadır. Bu dua bir kâğıda yazılıp iş yerine asılmalıdır. Perşembe günü temiz bir kağıda yazılır. Safran ile yazılabileceği gibi normal bir kalem ile de yazılabilir. Fakat doğru yazılması önemlidir. Aynı zamanda günlük olarak 3 kez ya da 7 kez okunmalıdır.

“Allahümme’kfini bi-helalike an haramike veğnini bi fadlike ammen sivake.”

Bu duayı okuyan kişi, Rabbimizden helal bir kazanç isteyip, bu kazancın yeterli gelmesini diler. Yani haramdan korunma isteğidir ve kimseye muhtaç olmama isteğidir.

“İnnallahe hüver razzaku zul-kuvvetil metiyn.” 

Bu dua bol kazanç ve müşteri bolluğu için okunmaktadır. Her gün 10 kez okunması gerekmektedir.

‘Allahü latifun bi ibadihi yerzükü men yeşaü ve hüvel kaviyul aziz’

Bu dua da hayırlı bir kazanç isteği ile okunmaktadır. Helalinden, bol bereketli bir kazanç isteme duasıdır. Gün içerisinde 9 kere okunması gerekmektedir. Müşteriniz çoğalsa dahi bu duayı okumaya devam etmelisiniz.

“Verzükna ve ente hayrur razikin.”

Bu duanın anlamı şudur: “Ey Allah’ım! Bizi rızıklandır. Sen rızıklandıranların en hayırlısısın.” Duanın niyeti tam anlamı ile açıktır. Belli bir sayısı yoktur. Dilediğiniz gibi, dilediğiniz an ve zamanda bu duayı edebilirsiniz.

“Ma Şa Allah ve la havle ve la kuvvete ve la kudrete illa billahil aziym.”

Bu dua kazanç elde etmek, müşteri arttırmak amacı ile okunur. Günde 3 defa okunması gerekmektedir.

“La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh. Lehü’l mülkü ve Lehü’l hamdü yuhyi ve yümitü ve hüve Hayyun la yemutü biyedihi’l hayr ve hüve ala küllişey’in kadir.” 

Hayırlı ve bol kazanç elde etmek isteyen kişi, akşam namazını kıldıktan sonra 11 kez bu duayı okumalıdır. Ve namaz bitişinde edeceği duada, dilediğini dile getirmelidir. Aynı şekilde yine akşam namazının ardından 70 kez “Estağfirullah el azim ve etübü ileyh.”  Demekte yine bol kazanç elde etmenizi sağlar.

“Hasbiyallahü la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azim.

Bu dua da dilendiği kadar okunabilir. Yine hayır ile müşteri çoğaltmayı dilemek ve kazancın artmasını istemektir.

Müşteri ve Kazanç Arttırmak İçin Esmalar

Kişi hangi işe Allah’ın ismi ile başlarsa, o işte muvaffak olur. Bu nedenle yatağa girerken, çıkarken, yemek yerken ve bunlara benzer çok basit günlük hareketlerimizde bile Besmele-i Şerif getiriyoruz. Her işe Allah’ın adı ile başlamak gerekir. Bu demek oluyor ki, bir işte ne kadar Allah’ın adı geçerse, o iş o kadar hayırlara gider.

Bildiğiniz gibi Allah’ın 99 ismi vardır ve her birinin birbirinden kuvvetli ve önemli anlamları vardır. Allah’ın isimlerine Esma’ül Hüsna diyoruz. İş yerimizin bereketini artırmak, müşteriyi çoğaltmak ve kazancınızı arttırmak için çeşitli Esmaları belirteceğimiz sayılarda okuyarak, hayırlı ve helal şekilde kazancınızı arttırabilirsiniz.

 • Ya Allah: Allah’ın isimlerinin ilki ve en büyüğüdür. Bütün güzellikleri ve ilahi sıfatları kendi içinde barındıran bir isimdir. Bu nedenle sürekli olarak zikredilmesi gerekir.
 • Ya Aziz: Şeref ve onur sahibi, mağlup edilemeyen, sonsuz izzete sahip olan anlamlarına gelir. 40 gün boyunca her gün sabah namazını kıldıktan sonra bu ismi okuyan kişinin hayırlısı ise her isteği yerine gelir.
 • Ya Fettah: Her türlü zorluğu çözen, maddi ya da manevi her türlü kapıyı açan, kullarının arasındaki her şeye hâkim, her şeyi bilen ve hikmetle açan anlamlarına gelmektedir. Bu isim önemli ve çok tesirli bir isimdir. Hatta o kadar ki, Kur’an-ı Kerim’i açan anahtardır. Bu ismi sürekli okuyan ve bu ismi okumayı, zikretmeyi kendisine adet edinen, dilinden düşürmeyen kişinin her isteği yerine gelir. Maddi sıkıntıları çözülür.
 • Ya Rezzak: Muhtaç olan tüm varlıkların rızkını veren, yarattığı varlıkların tümünün yaşamlarını sağlayan, kullarının hayatlarını devam ettirebilmesi için gereken rızkı veren anlamlarına gelmektedir. Bu Esma da oldukça önemlidir. Borçtan ve maddi sıkıntılardan kurtulmak amacı ile okunabilir. Maddi olarak istekleri olan, kazançlarını arttırmak isteyen kişiler 5 gün boyunca her gün 315 kez bu ismi zikretmelidirler. Bu ismi 5 gün boyunca belirttiğimiz sayıda okuyan kişilerin kalbi genişler, rızıkları bollaşır. Sabah namazının ardından 15 kez bu ismi zikreden kişinin de rızkı bollaşır.

Ya Fettah Ya Rezzak” oldukça önemli Esmalardır. Bu İsm-i Şerifleri bir gümüş tabela üzerine yazdıran ve iş yerine asan kişi, her gün 797 kez bu esmaları zikrederse, müşterileri çoğalır ve yetişemeyecek duruma gelir. Kazancı da o ölçüde artar.

 • Ya Latif: Keremi ve lütfu bol olan, lütfeden, ihsanı sınırsız olan, kullarının isteklerini ve ihtiyaçlarını kolayca ulaştıran. Derinliklere, bilinmezliklere nüfuz eden, akla gelmeyecek yollardan kullarına nimetler ve hayırlar lütfeden anlamlarına gelmektedir. Her gün 9 kez bu Esmayı zikreden kişinin rızkı bol olur.
 • Ya Vedud: İtaatkâr kullarını seven, o kullardan razı olan ve çok sevilen anlamlarına gelmektedir. Bu esmayı her gün okuyan kişi eğer bir esnaf ise, ikna kabiliyeti bir anda artar ve iş yerine gelen müşteri sayısı artar.
 • Ya Mütekebbir: Azamet sahibi ve sonsuz büyüklüğü sahibi, büyüklenme hakkına sahip olan tek varlık, her şeyi yaratan ve her şeye hükmeden, her şeyin sahibi olan Allah anlamlarına gelir. Bu Esma özellikle de devlet işleri ile ilgilidir. Bu Esmayı okuyan kişi, eğer davasında haklı ise adli ya da idari fark etmeksizin, her türlü üst makamlardan ne isterse reddedilmez. Aynı zamanda iş yeri sahipleri ve esnaflar bu Esmayı zikrettikleri takdirde, müşterilerini etkisi altına alır ve tesirinden kimse çıkamaz.
 • Ya Vehhab: Sebebi olmadan, karşılıksız olarak bolca ihsan eden, ikram eden, hediyelerde bulunan; dilediğine ilim, hikmet, dilediğine de mal, mülk ve makam ihsan eden anlamlarına gelmektedir. Bu Esma beş vakit namaz kılan kişiler tarafından her namaz sonrasında 14 kez zikredilmelidir. Eğer bir kişi her gün beş defa 14 kez bu ismi zikrederse, ömrü boyunca yokluk çekmez, Rabbimiz ona bol bol dünyalık verir.

Bu Esmalar daha da arttırılabilir. Fakat yine de şu husus unutulmamalıdır:

Allah dilediğine rızkı verir, dilediğinden de rızkı alır. Eğer ki siz, haram şekilde bir para kazanıyorsanız, iş yerinize gelen müşteriler sayesinde kazandığınız helal paraları harama yatırıyorsanız, iş yerinizin bereketi olamayacağı gibi, kazancınızın da bir bereketi olmayacaktır. Eğer iş yerinize müşterilerin akın etmesini istiyorsanız, kazancınızın hayrını görmek istiyorsanız şu hususlara çok dikkat edin:

 • İş yerinizi her zaman temiz tutun. Temizlik imandan gelir ve her daim dikkat edilmesi gereken bir husustur.
 • İş yerinizdeki hiçbir ürünü ya da malı israf etmeyin. İsraf dinimizce yasaktır. Olabildiğince tasarruf edin fakat cimri olmayın.
 • Çevrenizde yardıma muhtaç esnaf varsa ve kazancınız yerindeyse, onlara da yardım edin. Açgözlü olmayın.
 • Yanınızda çalışan insanların gönüllerini kırmayın. Onları dinleyin ve sıkıntılarını çözün. Emeklerinin karşılığını hemen verin, geciktirmeyin.
 • Sabahları erkenden dükkânınızı açın ve iş başına geçin. Hayırlı saatler sabah saatleridir. Rızık saati de yine sabah saatidir.
 • Helal kazanca haram karıştırmayın. Müşterilerinizi kandırmayın, onları dolandırmayın. Sahtekârlık yapmayın. Her zaman dürüst ve adil olun.

Tüm bunlar zaten bizlere dinimizin emirleridir. Bu hususlar uygulanmadan dua etmek doğru olmayacaktır. Bu nedenle önce eksik ve yanlışlarınızı giderin, daha sonra dualarınızı ederek Rabbimizden bol rızık ve kazanç isteyin. Allah, herkesin sesini duyandır.

Dualara AMİN diyelim ve Paylaşalım
Tarih:DualarEsmalar

2 Yorum

 1. Kul Kul

  Selam Allah razı olsun bu duaların arapçasını da yazsaydınız daha iyi olursa bazı Arapça harfler türkçede farklı okunuyor

  • erol erol

   Duaların orjinallerini youtube dan bulup dinleyerek okumak daha doğru geliyor. Arapça sesleri çıkarmak için zaten eğitim almak gerekiyor. O yüzden yapılabilecek en basit şey mukabele yöntemiyle hocadan dinleyerek sesleri ona göre çıkarmak normal vatandaşın yapması daha doğru olur

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir