İçeriğe geç

Denenmiş Rızık Ve Bereket Duaları

İnternet sitelerinde birçok dua dolaşmaktadır. Bu duaların türlü türlü amaçları ve sebepleri vardır. Fakat genellikle bu duaların birçoğu kaynaksızdır. Bu nedenle deneyen kişilerin nasıl sonuçlar aldığı veya nasıl önerilerde bulunabilecekleri genel hatları ile değerlendirilemez. Bu amaç ve sebeplerden biri de rızık ve bereket dualarıdır.Bu duaların yer aldığı sayfalarda yapılan olumlu ya da olumsuz dualara göre, sizler için denenmiş duaları ayıkladık. Ve denenip olumlu sonuç almış tüm bu duaları sizler için derledik. Fakat yine de bir hatırlatma yapmak istiyoruz. Her dua elbette ki sahibine ulaşır. Allah sizlerin her türlü duanızı duyar. Fakat yaşantınızda hakkınızda hayırlısı ne ise o olacağı için duaları başkalarının işine yaradığı için değil, kendi isteklerinizi dile getirmek için kullanmanız daha doğru olacaktır. Bu hatırlatmadan sonra sizler için hazırladığımız duaları ve amaçlarını açıklayacağız.

  • Ya mennanü zül ihsani kad amme küllel helaiki menneh”

Bunlar esmadır. Ve bu esmaları okuyan kişilerin rızık kapıları açılır, kazançları bereketli olur. Denenmiş hali ile 7 kere okunulması ifade edilmiştir. Bu şekilde her türlü kazanç ve varlık bereketlenir.

  • Ve bârik lenallâhümme fî cem’i kesbinē
    Ve hulle ugûdel usrî biyâyûhin irtehat.

Allah’tan tüm uğraşların bereketli şekilde ve kolaylıkla gerçekleşmesinin dilendiği bir duadır.

  • Allahü latifün bi ibadetihi yerzukü men yeşâü ve hüve kaviyyün aziz..

Bu duayı okumak için belli bir gün veya belli bir sayı belirtilmemiştir. Sayısı ve zamanı tamamen size bırakılmıştır.

  • “Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.

Bildiğiniz gibi en etkili bereket duası da Karınca duasıdır.

Birbirimize DUA edip AMİN ile icabet edelim.
Tarih:Blog

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir