İçeriğe geç

Cepte Taşınacak Bereket Duası

Bereketi arttırmak amacı ile okunan duaların bazıları yazılı olarak üzerinizde taşınabilir. Bazı dualar fıtratı gereği bu amaç ile bizlere ihsan edilmiştir. Bu duaların doğru yazılması da oldukça önemlidir. Bu nedenle eğer bu konuda ehil değilseniz, bir bilene giderek bu duaları yazdırmalısınız. Duaların yazılışında safran kullanımı oldukça yaygındır. Fakat eğer böyle bir imkânınız yoksa mürekkepli ya da tükenmez bir kalem ile de yazabilirsiniz. Bu anlamda kurşun kalem pek fazla tavsiye edilmemektedir. Çünkü kurşun kalem ile yazılan yazı dağılabilmekte bu nedenle de yazılar birbirine girebilmektedir.

Cebinde Bereket için Vefk

Cebinizde ya da cüzdanınızda taşıyabileceğiniz bereket duaları şunlardır:

  • “Sübhane men yerani. ve yesmeu kelâmi. ve yağrifu mekâni ve yerzugni velâ yensani.”

Anlamı: Beni gören, yerimi bilen, beni rızıklandıran ve beni unutmayan Allah’ı tesbih ederim.

Bu duanın Cuma günü sela vaktinde yazılması gerekmektedir. Bu duayı doğru biçimde yazan ve sürekli cüzdanında taşıyan kişi Allah’ın izni ile her anlamda bereket sahibi olur. Aynı zamanda bu duayı dilerseniz günlük olarak okuyabilirsiniz. Okumak isteyenlerin 100 kez okuması tavsiye edilir.

  • Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.

Anlamı: Ey Cebrail’in, Mikail’in, İsrafil’in, Azrail’in, İbrahim’in,  İsmail’in, İshak ve Yakub’un Rabbi Allah’ım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuranı indiren rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allaha aittir. Apaçık Hak ve yegâne Melik olan Allahtan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz Muhammed Allah’ın Elçisidir. Ey rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşın sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ile rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş.

Bu dua Karınca Duasıdır. Bir diğer adı ile Bereket Duası. Adından da anlaşılabileceği gibi temel olarak niyet edilen amacı berekettir. Birçoğumuzun mutfağında ya da iş yerinde asılı olan bu dua, yazılarak cüzdanda ya da çantada da taşınabilmektedir. Elbette bereketi arttıracak davranışlar ile desteklendiğinde hızlıca tesir edecektir.

  • Ve le gad mekkennakum fi’l- ardı ve cealna lekum fiha maayiş’, galilen ma teşkurun.” “İnne haza le rızkunz mz lehu min nefad.”

Anlamı: “Andolsun ki, sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçim kaynakları halk ettik, yarattık. Ne kadar az şükrediyorsunuz.” “Şüphe yok ki bu, gerçekten bizim tükenmez rızkımızdır.”

Bu dua Cüzdan Duası olarak bilinmektedir. Çünkü direkt olarak cüzdanda taşınan bir duadır. Dua Araf Suresinin 10. Ayeti ile Sad Suresinin 54. Ayetinden oluşmaktadır. Ramazan ayının en son olan Cuma günü, Cuma selası ila öğle ezanı arasında yazılır. Duanın bir sene boyunca cüzdanınız içerisinde taşınması gerekmektedir. Bir sonraki yılın Ramazan ayının son cuması cüzdandan çıkarılır ve istenirse yenilenebilir.

  • Bismillahırrahmanirrahim.Vemen yettekıllahe yec’al lehunmahracen,ve yerzukhu min haysü la yahtesip. Ve men yetevekkel alallahi fehuve hasbuh.innallâhe bâligu emrih(emrihî), kad cealallâhu li kulli şey’in.

Bu dua para üzerine okunarak, cüzdanınızda taşımanızı buyuran bir duadır. Fakat diğerlerinden çok daha meşakkatli ve zordur. Çünkü 21 gün boyunca günde 111 ya da 570 kez para üzerine okunmalıdır. Bu duayı 40 adet bozuk para üzerine okumanız gerekmektedir. Parada bereket amaçlanmaktadır ve rızık arttırıcı bir duadır.

 


Paranın Bereketli Olması İçin Dua


 

Bu duaların belirtildiği sayıda ve belirtildiği şekilde yazılması önemlidir. Duaların her birinin ortak özelliği yanınızda taşınabildiği gibi aynı zamanda okunabilmesidir. Yanınızda taşıdığınız duayı her gün okumayı adet edinirseniz, duaların tesiri çok daha artacak ve etkisi kısa zamana yayılacaktır.

Birbirimize DUA edip AMİN ile icabet edelim.
Tarih:Blog

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir