İçeriğe geç

Acil Para Bulma Duası

Dualar hepimizin birçok konuda güç aldığı, destek istediği güçlerdir. Bu güç, insanın içinde bulunan  inanma isteğiyle doğan, asırlardır süregelmiş bir güçtür. Bu gücü bizler hayatımızdaki her alanda kullanabiliriz. Yer gök duayla kurulmuştur, bu nedenle dualar içimizdeki en büyük güçtür.

Günümüzün bizlere en büyük getirisi para sıkıntısıdır. Ailelerin kazançları ile geçinmesinin çok zor olduğu bugünlerde, en çok aranan dualardan biri de para bulma duasıdır. Bu dualar, insanların içine güç, yüreklerine sabır vermektedir. Üstelik içinde dua olan her iş hayır ile sonuçlanır. Bu sebeple dua etmek hayatımızın her anında ve her yerinde büyük bir önem taşır.

Dua ederken en önemli nokta, bu duanın içimizden gelmesidir. Gerçek anlamda isteyerek ve inanarak edilen dua, her zaman yerini bulur. Bunun yanı sıra yalnızca dua ederek, isteklerimizin gerçekleşmesini beklemek oldukça ütopik olacaktır. Çünkü dinimiz bize tevekkül etmeyi emreder. Tevekkül elimizden gelen her şeyi yaptıktan sonra gerisini Allah’a bırakmaktır. Bu nedenle bizler her ne ile ilgili dua edersek edelim, muhakkak amacımıza, hedeflerimize ulaşmak için ciddi çaba harcamalıyız. Bu çabayı harcarken Allah’tan güç ve sabır istemeli, gücümüzün son damlasına geldiğimizdeyse gerisini Allah’a bırakmalıyız. Bunun için acilen paraya ihtiyacınız varsa dua ederken bir yandan da para kazanmak için uğraşmalı, helal para kazanmanın yollarına bakmalısınız. Ancak bu şekilde duanız hayra ulaşacaktır. Şimdi acil para bulmak için hangi dualardan faydalanabileceğinize bir bakalım. Bu duaların anlamı nedir, daha önce deneyenler hangi sonuçlara ulaşmış inceleyelim.

Rızık Arttırmak, Kazançta Bereket Sağlamak İçin Dua

Acil paraya ihtiyaç duyanlar için neredeyse her ilim kitabında yer alan dualardan biri şimdi bahsedeceğimiz duadır. Bu dua gün içerisinde en az 15 kez okunmalıdır. Niyetiniz iyi olduktan sonra, inanarak ve elinizden gelen çabayı harcayarak bu duayı okuduğunuz zaman, Allah’ın izniyle rızkınız artar, kazandığınız bereketli olur ve evinize beklenenden çok daha kısa zamanda çok daha fazla para girer.

Şehidallahu Duası

  • Şehidallahü ennehu lâ ilâhe illâ hüve vel melâiketü ve ülül ilmi kaimen bil kıst, la ilâhe illâ hüvel azizül hakim. İnneddine in’ dallahil islam, ve mah’telefellezine utül kitabe illa min ba’di mâ câehümül ilmu bağyen beynehüm, ve men yekfur bi âyatillâhi fe’innallahe seriul hisâb

Aynı zamanda yine kitaplarda en çok yer alan dualardan biri de şimdi yazacağımız duadır. Bu dua istenilen her saat istenilen kadar okunabilmektedir. Yine rızık arttırmak, acil para getirmek için okunacak dualardan biridir. Bu duayla birlikte okunması gereken esmalarda vardır. Duayla birlikte bu esmaları da içten bir dille okuyarak Allah’tan yardım isteyebilirsiniz.

  • Allahü latifün bi ibadihi yerzukü men yeşâü ve hüve kaviyyün aziz.
  • Ya Vehhab, Ya Gani, Ya Kerim, Ya Zettavli, Ya Kavi, Ya Rezzak, Ya Fettah

Verilen Borcu Geri Almak ve Borç Almak ile İlgili Dualar

Dinimizde borç almak ve borcu geri ödememekle ilgili birçok hadis bulunmaktadır. Borç istemek için belli şartları yapmış bulunmanız gerekmektedir. En önemlisi bir insandan borç aldığınız zaman, geri ödeme yaparken kişiyi zor durumda bırakmamalısınız. Aynı zamanda aldığınız borcu geri ödemek için de ailenizi zor durumda bırakmamalısınız. Borç isteyebilmek için, yapılabilecek her şey yapılmalı, gösterilebilecek en üst düzeyde çaba harcanmalıdır.

Peygamber efendimiz (s.a.v.) bir gün çok fazla çalışan, çok fazla kuvvet harcayan bir genç adam görür. Bu adam için orda bulunan kişiler “Bu kadar kuvveti Allah yoluna, ibadet için harcasa, gençliğini böyle heba etmese, kuvvetini gücünü Allah için sarfetse” derler. Bunun üzerine peygamber efendimiz böyle söylenmemesi gerektiğini anlatır. Ailesini geçindirmek için, kendi geçimini sağlamak için çalışmanın hak yolunda olmak olduğunu anlatır. Yalnızca daha çok kazanmak ve biriktirmek niyetinde olan kişiler için bunun söylenemeyeceğini söyler. Aynı şekilde Hz. İsa Aleyhisselâm yolda bir adam görür. Bu adama ne işle uğraştığını sorar. Adamsa ibadet ettiğini söyler. Hazret-i İsa Aleyhisselam ona kazancını neyle sağladığını, kimin onu beslediğini sorar, adam evi kardeşinin geçindirdiğini söyleyince, Hz. İsa Aleyhisselam kardeşinin ondan daha çok ibadet ettiğini söyler.

Buradan anlamamız gereken şudur; her daim, kendimiz ya da ailemiz için çalışmakta ibadettir. Bu nedenle çalışmadan, emek vermeden dua olmaz. Çalışmadan, uğraşmadan borç istemekte olmaz. Elbette borç ile ilgili bir de hadis örneği vermekte fayda var. Bir hadise göre, Allahu Teala nazarında bir kimsenin öldükten sonra beraberinde getirebileceği en büyük günahlardan biri de ödemediği borcudur. Eğer ki bu borcu ödeyebilme kudreti varsa ve ödemeden öldüyse, bu en büyük günahlardan birini işlemiş olur.

Bilgi: Borç Ödeme Duaları

Bunlar dışında bir de borç veren kişiler tarafından bakmamız gerekir. Bir kimse sizden borç istediği zaman, durumunuz varsa o kişiye yardım etmek elbette hayırlıdır. Fakat bunun sizi ve ailenizi çok zor duruma sokmaması gerekir. Borç vermek sevaptır fakat rızkınızı engellemeyecek şekilde borç vermek önemli olandır. Verdiğiniz borcu geri alamıyorsanız bunun içinde dualar bulunmaktadır. Sizler elinizden geleni yaptıktan sonra, bu duayı okuduğunuzda Allah’ın izniyle, size borçlu olan kişinin aklı başına gelir, ve bu borcu en kısa sürede öder.

  • Bu duayı namaz ile birlikte okumanız gerekmektedir. Bu nedenle ilk olarak abdest almanız gerekir. Gerektiği gibi abdestinizi alarak 2 rekat Allah için namaz kılın. Daha sonra, aynı temiz kıyafetlerinizle ve yine abdestli şekilde 1153 kez Leyseleha Mindunillahi Kaşifeh okuyun. En az 40 defa olmak suretiyle, istediğiniz kadar “Ya Müzillu Külli Cebbarin Anidin Bi Gayri Azizin Sultanih” okuyun. Daha sonra verdiğiniz borcun en kısa sürede elinize ulaşması için Allah’a içinizden geldiği gibi dua edin. En az 40 kez okuduğunuz bu duayı gün içerisinde dilediğiniz gibi okuyabilirsiniz. Daha sonra yine Allah rızası için, Allah için 4 rekat daha namaz kılın. Ve ardından esma okuyun. Bu esma Ya Muzillu esmasıdır. 75 kere okuyup, secdeye kapanmanız gerekir. Secdeye başınızı koyduğunuzda yine bu borç ile ilgili olan duanızı tüm içtenliğinizle ve samimiyetinizle edin. Secdeden kalktıktan sonra yine okumanız gereken bir dua vardır. Bu dua da “Semi na ve eteğna gufraneke Rabbena ve ileykel mesir velhamdülillahi Rabbil Alemin tagabbel minna bi hürmetil Fatiha maassalavat”. Bir defa okumanız yeterlidir. Ve son olarak da Fatiha okuyarak namazınızı ve duanızı bitiriyorsunuz.

Bu uygulama ve dualar defalarca kez denenmiş, özellikle bu güzel duaların yer aldığı sitelerde sıklıkla bahsedilen, sonuç alınan bir duadır. Çok az ilim kitabında yer alır. Sizler hiçbir tertibe gerek kalmadan, gönlünüzden geldiği gibi de dua edebilirsiniz. Bizler Allah’ın kullarıyız. Onun merhametine her konuda sığınırız. Onun kudreti karşısında bizler, toz parçacığı kadar küçüğüzdür. Bu nedenle her ne zaman başınız sıkışırsa, ne zaman derde düşerseniz, ne zamanki umutsuzluğa kapılırsanız, Allah’a el açın. Ve en samimi cümlelerinizle ondan yardım dileyin. Allahu Teala tüm insanlar için her konuda en hayırlısını verecektir. Tüm bu dualar, bu dileklerinizi ve dua aşamalarınızı daha da güçlendirecek olan dualardır.

El Acib Duası

Acil paraya ihtiyaç duyan kişilerin okuyabileceği en etkili dualardan biridir. Ve en bilindik dualardandır. Hem ilim kitaplarında hem de internet sitelerinde sıklıkla bulabileceğiniz dualardan en önemlisidir. El Acib Allah’ın isimlerindendir. Yani bir esmadır. Allah’ın isimleri içerisinde her türlü derdimize çare olan bir güç gizlidir. Bu esmayı düzenli olarak okuyan kişiler, Allah’a dualarını düzenli olarak kalpten gelerek ederlerse, Allah’ın izniyle bu parasal problemleri düzelir. Bu zikri sürekli okumak kazancınızı bereketlendirir, rızkınızı arttırır ve birikim yapmanıza yardım eder. El Acib duası sırlarla, mucizelerle dolu bir duadır. Din alimleri bu duanın kaç kez okunması gerektiği konusunda kesin ve net bir açıklama getirmemişlerdir. 1001 kere okunması gerektiğini söyleyen alimler de vardır, 1200 kere okunması gerektiğini söyleyen alimlerde. Bu konu kalbinize kalmıştır. Zira Allahu Teala size bu konuda yardım edecektir.

Ummadığın Yerden Para Gelmesi İçin Dua

Yerin ve göğün, bildiğimiz bilmediğimiz her şeyin yaratıcısı olan Rabbimiz, dünya da bizlere birçok mucize yaşatmaktadır. Bu mucizeler biz anlamadan gelebileceği gibi çok açık şekilde de karşımıza çıkabilir. Yeter ki biz bunları görmek isteyelim, duymak isteyelim. Sadece bu önemlidir. Bizler hiçbir yerden alacağımız yokken, elimizden geleni yapmışken Allah’tan rızık istersek, Allahu Teala bu duamızı da elbette duyar. Ummadığınız yerden rızık bulmak için, ummadığınız, beklemediğiniz yerden para bulmak içinde yine belli dualar vardır. Bu dualardan ilkini verelim.

  • Allâhu latîfun bi ibâdihî yerzuku men yeşâu, ve huvel kavîyyul azîz. Allahümme ya Latifu ya Allah ya Kerimu ya Allah ya Ganiyyu ya Allah ya Fettah ya Allah ya Rezzak ya Allah. Allahumme rabbena enzil aleyna maideten mines-semai tekunu lena îden li-evvelina ve ahirina ve ayeten minke verzukna ve ente hayrur-razigîn. Allâhu latîfun bi ibâdihî yerzuku men yeşâu, ve huvel kavîyyul azîz. Allahümme ya Latifu ya Allah ya Kerimu ya Allah ya Ganiyyu ya Allah ya Fettah ya Allah ya Rezzak ya Allah. Allahumme rabbena enzil aleyna maideten mines-semai tekunu lena îden li-evvelina ve ahirina ve ayeten minke verzukna ve ente hayrur-razigîn.

Bu duayı bir hafta boyunca sürekli olarak 1001 kez okursanız Allah’ın izniyle ummadığınız yerden rızık gelir. Ummadığınız yerden en bereketli para gelir. Bir haftadan sonra 101 kez okumanız yeterlidir. İstediğiniz süreye kadar okumaya devam edebilirsiniz.

Bir başka dua da şudur:

“Allahumme inni es ellüke fethammübine, ve nasran azize ve safhan cemile, bi hurmeti katebi, Allahu latifun bi ibadih. Yerzuku men yeşe ve hüvel kaviyyül aziz”.

Bu duayı da yine bir hafta boyunca okumak gerekir. Rabbimiz her daim bizim sesimizi duyar, içimizi bilir. Sizler bir hafta boyunca kırk bir kez bu duayı okursanız, sizin dahi akıl sır erdiremeyeceğiniz şekilde kazancınız artar. Hiç ummadığınız yerlerden hiç beklemediğiniz halde kazanç elde edersiniz.

Bu tarz dualar yalnızca para kazanmak için değil ibadet niyetiyle de okunabilir. Her kul Allah’a ibadet etmekle görevlidir. İbadetleriniz sırasında edeceğiniz içten bir dua bile bu tertiplere sebebiyet verebilir.

Tüm bu verdiğimiz dualar, bilgiler dua kitaplarında yer alan, yıllarca denenmiş dualardır. Tüm bu dualar ile temiz kalbinizi birleştirerek, Allah’a el açın. Allah hakkınızda en hayırlısı ne ise, sizlere bağışlayacaktır.

Birbirimize DUA edip AMİN ile icabet edelim.
Tarih:Blog

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir