İçeriğe geç

Hemen Para Getiren Dua

Dinimizde tevekkül en önemli konulardan biridir. Tevekkül, dilek ve istekler karşısında insanın elinden geleni yapması, olabildiğince çaba göstermesi halinde gerisini Allah’a bırakmasıdır. Bu sebeple bir konuda dua ederken en önemli nokta kişinin elinden geleni yapmış olmasıdır.

Not: Aşağı doğru inildikçe sayfanın içinde bulunanlar:

  • Borç Ödeme duaları
  • Para bulma duaları

Özellikle çağımızın en büyük sıkıntılarından biri olan para kazanmak için bu konuda bize yol gösterici dualar ve ayetler bulunmaktadır. Kişi elinden geleni yapıp çaba harcadıktan sonra aşağıda vereceğimiz duaları okursa, ihtiyaç duyduğu para hemen ona gelir ve kazancı bereketlenir.

Hemen Para Getiren Dualar

  • Allahumme inni es ellüke fethammübine, ve nasran azize ve safhan cemile,bi hurmeti katebi,Allahu latifun bi ibadih. Yerzuku men yeşe ve hüvel kaviyyül aziz.

Kişi bu duayı bir hafta süreyle 41 defa okursa beklemediği yerden hemen para gelir.

  • “Yâ Allahu, yâ Rabbi, yâ Hayyü, yâ Kayyûmü, Yâ Zel Celâli ve ikram.Es’elüke bismikel azîmil-a’zami. Enterzukanî helâlen tayyiben. Allahümme in kâne rızkunâ fissemâi enzilhu. Ve in kâne fil ardi ezhirhu ve in kane ba’iden karribhu. Ve in kâne kâriben yessirhü. Ve in kâne kalîlen kessirhü. Ve in kâne kesîren ihfazhü bilbereketi”

Kişi bu duayı düzenli olarak okursa işleri kolaylaşır, kazandığı para bereketlenir ve hemen para gelir. Kazanç az ise çoğalır, çok ise bereketlenir.

  • Elhakümüt tekasür. Hatta zürtümülmekabir. Kella sevfe ta’lemun. Sümme kella sevfe ta’lemun. Kella lev ta’lemune ılmel yekıyn. Le teravünnelcehıym. Sümme leteravünneha aynelyakıyn. Sümme le tüs’elünne yevmeizin anin neıym. Allahumme inni es ellüke fethammübine, ve nasran azize ve safhan cemile, bi hurmeti katebi, Allahu latifun bi ibadih. Yerzuku men yeşe ve hüvel kaviyyül aziz” 

Kişi bu duayı bir hafta boyunca 41 defa okursa çok kısa süre içerisinde maddi sıkıntılarından kurtulur. Aniden para gelmeye başlar.


Borçlu Olanların Okuması Gereken Dua

Borcu olan ve borcundan hızlı bir şekilde kurtulmak isteyen kimseler; borç ödeme duası ile ferah bulabilirler.


Para Bulma Duaları

Yolda para bulma duası gibi yürürken gezerken para bulmaktan öte kaybedilen unutulan veya beklemediğiniz yerden paranın gelmesi için yapılacak dualar


Birçok dua kitabında yer alan bu dualar çok etkilidir. Tevekkül ile bu dualar edilip sonucu Allah’ın takdirine bırakılırsa emekler karşılığını bulacaktır ve kazanç artacaktır. Allah kişiye çalışma sabrı ve azmi verir, hemen para gelir ve kazanç bereketlenir.

Bizimle iletişim kurmanız halinde size özel dualar tertip edilecek ve bu konuda bilgilendirilecektir. Her ne kadar bu konuda genel dualar olsa da herkesin çakralarının kapanma nedeni farklı olabileceği için paranın, bereketin yahut başka sorunların önündeki engellerin kaldırılarak bu duaların yapılması çok daha etkili olacaktır. O yüzden bize ulaşarak bu konuda bilgi alabilirsiniz.

Birbirimize DUA edip AMİN ile icabet edelim.